Phố Phan Văn Trị, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kéo dài từ phố Tôn Đức Thắng về phía thôn An Trạch và chạy trên chính thôn nay. Thời Pháp thuộc, đây là đường 221 (voie 221), sau đổi là phố Trương Vĩnh Ký. Từ tháng 6-1964 được đổi ra tên hiện nay.
Phan Văn Trị (1830 - 1910) người làng Hanh Thông, tỉnh Gia Định cũ. Ông đỗ cử nhân năm 1849 nhưng không ra làm quan. Năm 1859 giặc Pháp đánh chiếm Gia Định, một số nhà nho thấp hèn đã ra làm tay sai cho giặc, Phan Văn Trị lui về Tân An dạy học, bất hợp tác với Pháp. Ông là bạn của Nguyễn Đình Chiểu và có làm nhiều thơ lên án bọn phong kiến đầu hàng giặc.

Bản đồ đường Phố Phan Văn Trị, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phan Văn Trị, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà nghỉ Hạ Long

72, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

70, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty TNHH thời đại - Doxemay.com

28, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Cửa hàng rửa xe, thay dầu ô tô xe máy

16, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

82, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

80, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

78, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

76, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

68, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty TNHH thương mại quốc tế Tứ Duy - Thịnh Đạt

66, Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội