Phố Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Kéo dài từ phố Hàng Cháo đến phố Cát Linh, nguyên là đất thôn Cổ Thành. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với thôn Hậu Giám thành Cổ Giám. Thời Pháp thuộc là đường 206 (voie 206). Sau Cách Mạng đổi ra tên hiện nay.

Phan Phu Tiên quê làng Đông Ngạc, ngoại thành Hà Nội. Ông đỗ thái học sinh (tiến sĩ) năm 1396, đời Trần Thuận Tông. Đời Lê Thái Tổ, năm 1429 ông có dạy ở Quốc Tử Giám, sau coi viện Quốc Sử. Năm 1455, Lê Nhân Tông sai ông soạn sách "Đại Việt sử ký tục biên" chép từ đời Trần Thái Tông đến năm Lê Thái Tổ đánh đuổi được giặc Minh. Bộ sử này nay không còn nhưng đã được đúc lại trong "Đại Việt sử ký toàn thư" của Ngô Sĩ Liên.

 

Bản đồ đường Phố Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, Hà Nội