Bệnh viện đa khoa Hồng Hà

  • 16, Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 474 136 - 37 324 913 - 37 335 188

Bản đồ