Ngõ 34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 34 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội