Kho bạc Nhà nước Đống Đa

  • 2, Ngõ 2 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 512 870

Bản đồ

Phòng bảo vệ (3851 2870) - Giám đốc (3851 2277)