Phố Phố Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Phố Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ Phố Huỳnh Thúc Kháng

Dịch vụ tại Huỳnh Thúc Kháng