Bệnh viện Đông Anh

  • Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 834 249
  • bvdkda@hanoi.gov.vn

Bản đồ