117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Các địa điểm tại địa chỉ này (12)
 • Grand Plaza Hanoi Hotel

  117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • BBQ Grand Plaza

  117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Duy Anh Watch

  117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Charmvit Grand Plaza

  117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh mục dịch vụ