Kho bạc nhà nước Cầu Giấy

  • 5, Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 561 953 - 37 567 688

Bản đồ

Giám Đốc ( 3756 1954) - Phòng Kế Toán (3756 1953)