257, Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Cafe X8

257, Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội