Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội