Đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội