Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội