Ngõ 170 Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Bản đồ đường Ngõ 170 Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 170 Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội