Làng Quốc Tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Làng Quốc Tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Làng Quốc Tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội