BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy

  • 106, Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 556 910
  • http://www.bidv.com.vn

Bản đồ