Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm mới ở Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội