Bưu điện Cầu Giấy

  • 165, Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 337 374 - 38 341 928

Bản đồ