Công ty nước sạch Hà Nội

  • 44, Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 293 179 - 38 293 166 - 37 163 611

Bản đồ