Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ khu vực Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Công viên Ba Đình

9A, Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

ATM Techcombank

Khách sạn Lake View, 28, Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội