Chuyên gà ta - Cơm văn phòng

  • 102, Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 22 117 251

Bản đồ