Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đường Thanh Niên là tên mới đặt cho đường Cổ Ngư sau khi được cải tạo và mở rộng năm 1960.
Đường được mở rộng theo quyết định của Thành phố. Người ta đã huy động nhân lực là thanh niên các trường học, cơ quan và xí nghiệp. Hàng vạn học sinh đã làm nghĩa vụ lao động Xã hội chủ nghĩa. Đất lấy ở ngoài bờ sông khi ấy toàn là bãi dâu và ruộng ngô. Đông đảo thanh niên đã gánh và đẩy xe bò qua đường đê. Vì vậy đường Cổ Ngư có tên gọi mới là đường Thanh Niên.
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 31, 33, 50,

Bản đồ đường Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Summit Lounge

1, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây

Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Highlands Coffee Happy Boat- Nhà nổi Trúc Bạch

9, Thanh Niên, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công viên Ba Đình

9A, Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách Sạn Hanoi Lake View

28, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Khách Sạn Sofitel Plaza

Sofitel Plaza Hanoi, 1, Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Hà Nội

ATM VPBank 1 Thanh Niên

1, Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

The Coffee Bean

28, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Nhà hàng Ming Palace Chinese Restaurant

Số 1 , Thanh Niên, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Fashion ACHI

3, Thanh Niên, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội