Cục thuế Thành phố Hà Nội

  • 22, Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 515 469

Bản đồ