Bánh tráng Trảng Bàng

  • 70, Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 453 642

Bản đồ