Cổng vào viếng Lăng Bác

  • 2, Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 455 124

Bản đồ