42, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
Các địa điểm tại địa chỉ này (3)
  • Cafe nhân

    42, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

  • Cafe Linh

    42, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

  • I love Shopping

    42, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Danh mục dịch vụ