133, Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Các địa điểm tại địa chỉ này (1)
Danh mục dịch vụ