Bệnh viện Hòe Nhai

  • 34, Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 39 272 980
  • [email protected]

Bản đồ