Bộ kế hoạch và đầu tư - Tổng cục thống kê

  • 2, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 455 298
  • http://www.mpi.gov.vn

Bản đồ