465, Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Trung tâm kĩ thuật điện ảnh Việt Nam

465, Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hãng phim tài liệu và khoa học Trung Ương

465, Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội