Khách sạn Đông Đô

  • 146, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4)38 343 021- 38 351382
  • [email protected]
  • http://dongdojsc.com

Bản đồ