Bộ Y Tế

  • 138A, Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • 04.8464416
  • byt@moh.gov.vn
  • http://www.moh.gov.vn

Bản đồ