Văn phòng Trung ương Đảng - Nhà khách Trung ương

  • 8, Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 453 396

Bản đồ