16, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Sở giao thông vận tải Hà nội

16, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị

16, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phòng quản lý phương tiện giao thông

16, Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội